Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 92 από 139

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση Φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, με χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή Intel Core i5 4200U ταχύτητας 1.6GHz, μνήμη 8GB DDR3, αποθηκευτικά μέσα ένα (1) σκληρό δίσκο SATA 1TB ταχύτητας, κάρτα γραφικών 2GB nVidia chipset για τις ανάγκες του Έργου‘Αξιολόγηση κινδύνου ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) συνεκτιμώντας μορφολογικές, εμβιομηχανικές, μοριακές και κλινικές παραμέτρους κινδύνου με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών αποφάσεων στη διαχείριση ασθενών με ΑΚΑ’ Το παραπάνω έργο με κωδικό αριθμό LS7_2224 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
Ημερομηνία ανάρτησης: Μαϊ 28, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία: Ιουν 04, 2014