Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 95 από 136

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση: - Συσκευή Ηλεκροφόρησης
Ημερομηνία ανάρτησης: Μαρ 28, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία: Απρ 04, 2014
Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση: - Τρία (3) σετ Πιπέττες Χρωματογραφίας
Ημερομηνία ανάρτησης: Μαρ 18, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία: Μαρ 24, 2014