Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 98 από 136

Προμήθεια ζωοτροφών για τη Μονάδα Διαγονιδιακών Ζώων του ΙΜΒΒ
Ημερομηνία ανάρτησης: Φεβ 19, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία: Μαρ 06, 2014
Ανακοίνωση ανάθεσης προμήθειας hardware στα πλαίσια του προγράμματος REGPOT-INNOVCRETE του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
Ημερομηνία ανάρτησης: Ιαν 24, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία: Ιαν 24, 2014
Ανακοίνωση ανάθεσης προμήθειας hardware στα πλαίσια του προγράμματος ERC-DEMORY του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
Ημερομηνία ανάρτησης: Ιαν 24, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία: Ιαν 24, 2014