Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Σελίδα 99 από 136

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων
Ημερομηνία ανάρτησης: Ιαν 07, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία: Ιαν 22, 2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Έργο : Φύλαξη κτηριακών εγκαταστάσεων ΙΤΕ
Ημερομηνία ανάρτησης: Δεκ 10, 2013
Καταληκτική Ημερομηνία: Δεκ 17, 2013