Βραβεία ΙΤΕ

Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού

Διακεκριμένες Προπτυχιακές Υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης»

Βραβείο «Στρατής Σωτήρχος»


ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει από το 1991 το Ετήσιο Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού.

Το βραβείο είναι ετήσιο και συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 3.000 €, που προέρχεται από τους τόκους ιδιωτικών συνεισφορών φυσικών προσώπων, ομάδων, ή συλλόγων, που θέλησαν να τιμήσουν με την ίδρυση του βραβείου τη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού, καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μελών του Ι.Τ.Ε., που δολοφονήθηκαν το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου 1990 στο Ηράκλειο, τη στιγμή που επιτελούσαν από κοινού το διδακτικό λειτούργημα.

Η έννοια της Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας
Η έννοια αυτή δεν εξαντλείται στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και ενδιαφέρουσας διδασκαλίας από την έδρα. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που ανοίγουν επιστημονικούς δρόμους στον φοιτητή, τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην έρευνα, τον καθιστούν δε κοινωνό του επιστημονικού ήθους και της ανιδιοτελούς αναζήτησης της αλήθειας.

Διαδικασία επιλογής και απονομής του Βραβείου:

 • Επιλόγιμοι για το βραβείο μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ των ελληνικών ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες και άλλο διδακτικό προσωπικό, μέλη ερευνητικών κέντρων με πανεπιστημιακό διδακτικό έργο, καθώς και όσοι είχαν στο παρελθόν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες (π.χ., ομότιμοι καθηγητές). Το βραβείο, ωστόσο, απονέμεται μόνο σε ζώντες.
 • Οι υποψήφιοι προτείνονται από πρόσωπο ή πρόσωπα (π.χ., διδάσκοντες ή διδασκόμενους) που έχουν γνώση του διδακτικού έργου των προτεινομένων. Οι προτάσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και ενυπόγραφες, θεωρούνται εμπιστευτικές και μπορούν να επανεξετάζονται, μαζί με νεότερες, σε επόμενα έτη.
 • Το βραβείο έχει, κατ' αρχήν, τριετή θεματικό κύκλο (Θετικές επιστήμες, Επιστήμες του ανθρώπου και Τέχνες, Βιοϊατρικές επιστήμες), χωρίς αυτό να αποκλείει τη βράβευση σε συνεχόμενα έτη προσώπων από συγγενείς επιστημονικούς χώρους.
 • Το βραβείο απονέμεται από Επιτροπή Ακαδημαϊκών Δασκάλων, που καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημών. Τα μέλη της Επιτροπής γνωστοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Η Επιτροπή, συλλέγοντας ενδεχομένως και προσθέτοντας στοιχεία, αξιολογεί τις προτάσεις.
 • Η απονομή του βραβείου γίνεται την ή περί την 27η Νοεμβρίου, ημερομηνία της δολοφονίας του Στέφανου Πνευματικού και του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Οι μέχρι σήμερα Βραβευθέντες:

 • Το 1991, πρώτο έτος λειτουργίας του θεσμού το βραβείο απενεμήθη στον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Πέτρο Κριεζή.
 • Το 1992, στον καθηγητή Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτριο Παντερμαλή.
 • Το 1993, στον ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνο Γαρδίκα.
 • Το 1994, στον καθηγητή Διαστημικής Φυσικής και Τεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Εμμανουήλ Σαρρή.
 • Το 1995, στον ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ανδρέα Γαζή.
 • Το 1996, στον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Παναγιώτη Ν. Σουκάκο.
 • Το 1997, στον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Ιωάννη Τεγόπουλο.
 • Το 1998, στην ομότιμο καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κα. Γεωργία (Τζίνα) Πεσκετζή-Πολίτη.
 • Το 1999, στον καθηγητή της Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Ε. Σέκερη.
 • Το 2000, στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Μαθηματικών κ. Βασίλειο Α. Δουγαλή.
 • Το 2001, στον καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Μουλλά.
 • Το 2002, στον καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεόδωρο Μουντοκαλάκη.
 • Το 2003, στον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Παναγιώτη Λαμπρόπουλο.
 • Το 2004, στον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Θεόδωρο Χατζηπανταζή.
 • Το 2005, στον καθηγητή Παθολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπο Μουτσόπουλο.
 • Το 2006, τον καθηγητή Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Ιωαννίδη.
 • Το 2007, στον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αντώνιο Μανιτάκη.
 • Το 2008, στον καθηγητή Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπο Ρούσσο.
 • Tο 2009, στην καθηγήτρια Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης κα.Σουζάννα Παπαδοπούλου.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων & άλλες χρήσιμες πληροφορίες:
Η 10η Ιουνίου 2010 ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου - Στ. Πνευματικού για το έτος 2010.

Δείτε την προκήρυξη

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Βραβείου Ξανθόπουλου-Πνευματικού
Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας
Τ.Θ. 1414, 265 04 Πάτρα
Τηλ.: 2610 965300
e-mail: info@iceht.forth.gr

Κορυφή σελίδας

 

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), έχει θεσμοθετήσει, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, τη χορήγηση διακεκριμένων προπτυχιακών υποτροφιών, στους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διακεκριμένη υποτροφία χορηγείται σε κάθε δικαιούχο, ανεξαρτήτως ηλικίας, οικονομικής κατάστασης και εθνικότητας. Οι διακεκριμένες αυτές υποτροφίες χορηγούνται εις μνήμην του Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Στέλιου Ορφανουδάκη, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής επί μία δεκαετία (1994 - 2004), και Πρόεδρος του ΙΤΕ από το 2004 μέχρι το θάνατό του, τον Μάρτιο του 2005.

Οι διακεκριμένες υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης» είναι ιδιαίτερα τιμητικές, και η χορήγησή τους σημαίνει ότι ο υπότροφος υπήρξε άριστος καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Επιπλέον, δίνουν δυνατότητα επιλογής κατά προτεραιότητα για υποτροφία εξειδίκευσης από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ κατά τη διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το ΙΤΕ υπάγεται στο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες «κοιτίδες» έρευνας στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση. Η «αριστεία» του επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της τελευταίας αξιολόγησης που διεξήγαγε το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2005 σε όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, από ομάδα ξένων εμπειρογνωμόνων υψηλού κύρους, όπου το ΙΤΕ ήλθε πρώτο στη χώρα.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, και πρωταγωνιστεί στην εισαγωγή και προώθηση των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Από τη σύστασή του το 1983, συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και από κοινού έχουν προσελκύσει κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες του κλάδου, πολλοί εκ των οποίων υπήρξαν διακεκριμένοι καθηγητές σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επίσης, πολλοί από τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε άμεση επαφή με τα ερευνητικά «δρώμενα» του Ινστιτούτου Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ως υπότροφοι φοιτητές εξειδίκευσης, καθώς κάθε χρόνο χορηγούνται πάνω από 100 τέτοιες υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ics.forth.gr/orphanoudakis_awards

Κορυφή σελίδας

 

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ»

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του ΙΤΕ προκηρύσσει από το 2005 το Βραβείο «Στρατής Σωτήρχος» για να τιμήσει τον Συνεργάτη του, Καθηγητή Στρατή Σωτήρχο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τραγικό ατύχημα στις Βρυξέλλες την 13η Ιουνίου 2004.

Το Βραβείο απονέμεται κάθε δεύτερο έτος σε έναν ερευνητή από οιαδήποτε χώρα, ο οποίος (ή η οποία) θα έχει διακριθεί παγκοσμίως για πρωτότυπα και σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή της Χημικής Μηχανικής. Η επιλογή γίνεται με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια. Δίνεται κάποια προτίμηση σε άτομα νεώτερα των 40 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.iceht.forth.gr/svslectureship/svslectureship.html