Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΙΤΕ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης (Πρόεδρος), τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, εκπρόσωπο των Ερευνητών και εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΙΤΕ. To Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΙΤΕ και αποφασίζει για όλα τα θέματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης του ΙΤΕ.

 
Πρόεδρος
Νεκτάριος Ταβερναράκης
Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ, Διευθυντής ΚΔ ΙΤΕ
Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Tηλ.: 2810 391102, Fax: 2810 391101
e-mail: tavernarakis@admin.forth.gr

Μέλη
Σπύρος Αναστασιάδης
Διευθυντής Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ.: 2810 391466, Fax: 2810 391305
e-mail: spiros@iesl.forth.gr

Βασίλης Μπουργανός
Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής
Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ
Τηλ.: 2610 965215, Fax: 2610 990987
e-mail: vbur@iceht.forth.gr

Βαγγέλης Σακκαλής
Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ
Κύριος Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Τηλ.: +30 2810 391448, Fax: 2810 391428
e-mail: sakkalis@ics.forth.gr

Δήμος Παναγόπουλος
Εκπρόσωπος Εργαζομένων του ΙΤΕ
Τμήμα Συστημάτων και Δικτύων
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Τηλ.: +30 2810 391648
e-mail: dimos@ics.forth.gr

Πηνελόπη Σπηλιώτη
Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
Τηλ.: +30 210 7458000
e-mail: lspi@gsrt.gr

Προσωρινά, χρέη Διευθυνόντων των κάτωθι Ινστιτούτων, εκτελούν οι Αναπληρωτές Διευθυντές τους.

Δημήτρης Καφετζόπουλος
Αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Kύριος Ερευνητής
Τηλ.: +30-2810-391594, Fax: +30-2810-391110
e-mail: kafetzo@imbb.forth.gr

Μανόλης Κατεβαίνης
Αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής,
Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
E-mail: kateveni@ics.forth.gr
Τηλ: +30 - 2811.39.16.64 (ICS office), +30 - 2810.39.35.64 (CSD office), Fax: +30 - 2811.39.16.61

Εμμανουήλ Σκαρσουλής
Αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών
Τηλ.: : +30 2810 391776, Fax: +30 2810 391728
e-mail: eskars@iacm.forth.gr

Απόστολος Σαρρής
Αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών
Τηλ.: + 30-28310-56627, Fax: + +30-28310-25810
e-mail: asaris@ims.forth.gr