Φωτογραφίες από την 2η στη σειρά των Διακεκριμένων Διαλέξεων
«Στέλιος Ορφανουδάκης»

       
Ο Καθηγητής Βασίλειος Δουγαλής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ, καλωσορίζει την εκδήλωση. Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, μιλάει για τον εκλιπόντα Στέλιο Ορφανουδάκη (1948-2005), στη μνήμη του οποίου διοργανώνονται οι Διακεκριμένες Διαλέξεις «Στέλιος Ορφανουδάκης». Ο Καθηγητής Νικόλαος Σπυράτος (Πανεπιστήμιο Paris-Sud 11, Γάλλια), Πρόεδρος της Επιτροπής Διακεκριμένων Διαλέξεων «Στέλιος Ορφανουδάκης» 2010 παρουσιάζει τον Dr. Peter Freeman.
O Καθηγητής Βασίλειος Δουγαλής και o Καθηγητής Νικόλαος Σπυράτος απονέμουν αναμνηστική πλακέτα στον Dr. Peter Freeman. Γενική άποψη του αμφιθεάτρου του ΙΤΕ, κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Ο ομιλητής των «Διακεκριμένων Διαλέξεων «Στέλιος Ορφανουδάκης» 2010, Dr. Peter Freeman, Dean Emeritus και Founding Dean του College of Computing of Georgia Tech, USA, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
       
  Ο Dr. Peter Freeman με την κα Ελένη Ορφανουδάκη και την κα Άβα Ορφανουδάκη.   Ο Dr. Peter Freeman με τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Στεφανίδη, την κα Ελένη Ορφανουδάκη, την κα Άβα Ορφανουδάκη και τη σύζυγό του κα. Barbara Freeman.   Ο Dr. Peter Freeman με τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Στεφανίδη, την κα Ελένη Ορφανουδάκη, την κα Άβα Ορφανουδάκη τον Καθηγητή Βασίλειο Δουγαλή και τον Καθηγητή Νικόλαο Σπυράτο.  
 
 
 

 
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα