17 Δεκεμβρίου 2023, ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας
Κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου

40 χρόνια

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Φόρμα Συμμετοχής
Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Αμφιθέατρο «Γεώργιος Λιάνης»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Moderation: Dr. Maria Klapa, Researchers’ Representative in FORTH BoD

9.00 – 9.15

Welcome

9.15 – 10.00

Twistronics: new physics and applications in two-dimensional solids with a twist

Prof. Efthimios Kaxiras, John Hasbrouck Van Vleck Professor of Pure and Applied Physics, Dept. of Physics and School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, USA

Q&A 5’

10.00 – 10.45

From Molecules to Ecosystems: a new era of life sciences at EMBL

Prof. Edith Heard, Collège de France – Paris, & Director General, European Molecular Biology Lab (EMBL), Heidelberg, Germany

Q&A 5’

10.45 – 11.15

Coffee Break


11.15 – 12.00

Robotics, AI, and the Quest for Autonomous Systems
Prof. Lydia Kavraki, Noah Harding Professor of Computer Science &

Director of Ken Kennedy Institute, Rice University, USA

Q&A 5’

12.00 – 12.45

A New Window Onto the Universe: Einstein's Waves, Black Holes, and Neutron Stars
Prof. Vicky Kalogera, Daniel I. Linzer Distinguished University Professor, Dept. of Physics & Astronomy &

Director, Center of Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics, Northwestern University, USA

Q&A 5’

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

12.45 – 13.00

Παρουσίαση τιμωμένου: Κώστα Φωτάκη

Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης πρ. Διευθυντή Ινστ. Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) (1997-2013) τ. Προέδρου ΔΣ (2011-2015) και «Διακεκριμένου Μέλους» ΙΤΕ πρ. Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας (2015-2019)

Δημήτρης Χαραλαμπίδης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ΙΤΕ

13.00 – 13.15

Παρουσίαση τιμωμένου: Βασιλείου Δουγαλή (εις μνήμην)

Ομότιμου Καθηγητή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πρ. Δ/ντή Ινστ. Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) (2004-2016) πρ. Αντιπροέδρου του ΔΣ & Αναπλ. Δ/ντή ΚΔ ΙΤΕ (2009-2010 & 2011-2016) πρ. Προέδρου του ΔΣ και Διευθυντή της ΚΔ ΙΤΕ (2010-2011)

Χαράλαμπος Μακριδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Διευθυντής Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών ΙΤΕ

13.15 – 13.45

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ «Κώστας Φωτάκης»

Α’ Όροφος, Κεντρικό Κτήριο ΙΤΕ αποκαλυπτήρια επιγραφής

Μετάβαση στο ΚΕΕΚ

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ «Βασίλειος Δουγαλής»

Κτήριο ΚΕΕΚ, Ισόγειο αποκαλυπτήρια επιγραφής

13.45-15.00

Buffet, Κεντρικό Κτήριο ΙΤΕ, ισόγειο

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αμφιθέατρο «Γεώργιος Λιάνης»

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Συντονισμός: Δρ. Μαρία Κλάπα, Εκπρόσωπος Ερευνητών ΔΣ ΙΤΕ

17.30 – 18.00

Προσέλευση

18.00 – 18.30

Χαιρετισμοί

18.30 – 19.10

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ο ρόλος του στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό ερευνητικό οικοσύστημα

Καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ

19.10 – 19.40

«Ὁ Κρὴς ἀγνοεῖ τὴν θάλασσαν»: Μια αρχαία παροιμία και η ναυτοσύνη στην αρχαία Κρήτη

Καθ. Άγγελος Χανιώτης

Αρχαία Ιστορία και Κλασσικές Σπουδές, Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών, Πρίνστον, ΗΠΑ

19.40 – 20.10

«ΙστωρΙΤΕ»

Καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη
Διευθύντρια Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ΙΤΕ

Δρ. Σπύρος Τζόκας, Μεταδιδάκτορας, επικεφαλής της Ομάδας Τομέα Ιστορίας της Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ΙΤΕ

20.10 – 20.30

Παρουσίαση τιμωμένου: Ελευθέριου Οικονόμου

Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

Προέδρου επί Τιμή ΙΤΕ και Πρώτου Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης και Προέδρου του ΔΣ ΙΤΕ (1983-2004)

Νεκτάριος Ταβερναράκης, Καθηγητής Παν. Κρήτης, Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ και Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»

αποκαλυπτήρια επιγραφής

20.30

Buffet, Κεντρικό Κτήριο ΙΤΕ, ισόγειο