Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με εξειδίκευση σε Πολυμέσα ή Πληροφοριακά Συστήματα ή Τεχνολογία υπολογιστών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με εξειδίκευση σε Πολυμέσα ή Πληροφοριακά Συστήματα ή Τεχνολογία υπολογιστών

Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακού συστήματος αποθετηρίου για την τεκμηρίωση και διάχυση δεδομένων που προκύπτουν από νέες καινοτόμες αναλυτικές τεχνικές διάγνωσης και συντήρησης που υλοποιούνται στο έργο.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.01.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.02.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής