Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 98788 έχουν ανακοινωθεί.