Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 93750 έχουν ανακοινωθεί.