Πρόσκληση Ενδιαφεροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μεταπτυχιακών υποτρόφων (υποψήφιων διδακτόρων) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SLaVEgents

Job Board

Πρόσκληση Ενδιαφεροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μεταπτυχιακών υποτρόφων (υποψήφιων διδακτόρων) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SLaVEgents

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.09.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.10.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών