Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.04.2024
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ