Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 144299 έχουν ανακοινωθεί.