Τέσσερις θέσεις (4) έκτακτου προσωπικού - Εργαστήριο Ν. Ταβερναράκη [Ref. # ORZ-0344, ORZ-0344, ORZ-0346 (2 θέσεις)]

Job Board

Τέσσερις θέσεις (4) έκτακτου προσωπικού - Εργαστήριο Ν. Ταβερναράκη [Ref. # ORZ-0344, ORZ-0344, ORZ-0346 (2 θέσεις)]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.12.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας