Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου/ Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχ. Υπολογιστών ή Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου i-AMA του Εργαστηρίου CBML του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου/ Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχ. Υπολογιστών ή Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου i-AMA του Εργαστηρίου CBML του ΙΠ-ΙΤΕ

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και ανάλυσης μη επεμβατικών σημάτων με στόχο την υλοποίηση καινοτόμων διεπαφών ανθρώπου‐μηχανής
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.02.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής