Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής

Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας. Απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 28/02/2022 - Απόφαση Διευθυντή (.pdf)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.02.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής