ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ του ΙΤΕ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ του ΙΤΕ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το κόστος καλύπτεται από τα ιδιωτικά έσοδα των ΠΕΚ του
ΙΤΕ, και βαρύνει το πρόγραμμα WBS 21080000-22, «Δημιουργία και παραγωγή εκδόσεων στις Θετικές Επιστήμες».

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.01.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.02.2022
Ινστιτούτο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης