Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 81632 έχουν ανακοινωθεί.