Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΠΕΚ), προτίθενται να προμηθευτούν με συνοπτικό διαγωνισμό 6.000 αντίτυπα του νέου βιβλίου «Οργανική Χημεία». Προϋπολογισμός 58.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

26.05.2017 - 07.06.2017

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΠΕΚ), προτίθενται να προμηθευτούν με συνοπτικό διαγωνισμό 6.000 αντίτυπα του νέου βιβλίου «Οργανική Χημεία». Προϋπολογισμός 58.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφ