ΙΤΕ και ΟΛΗ συνεργάζονται για τη θωράκιση του λιμένα Ηρακλείου | Νέα

Press Releases

21.12.2017

ΙΤΕ και ΟΛΗ συνεργάζονται για τη θωράκιση του λιμένα Ηρακλείου

Η συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου με το ΙΤΕ για την προστασία του λιμένα Ηρακλείου οριστικοποιήθηκε την Τρίτη 19/12/2017, με την υπογραφή σχετικής σύμβασης για τη μελέτη του παραλιακού μετώπου της πόλης, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. H σύμβαση υπεγράφη από το Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΛΗ, κ. Απόλλωνα Φιλιππή και τον Πρόεδρο του ΙΤΕ Καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου Γιάννη Αναστασάκη, της Αντιπροέδρου του ΟΛΗ κας Αγγέλας Σμυρνάκη, του Διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών και επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας Δρ. Καμπάνη και του Ερευνητή του εργαστηρίου Δρ. Γιώργου Αλεξανδράκη.

Πρόκειται για μια μελέτη η οποία στοχεύει στη διερεύνηση της έκθεσης στα ακραία κυματικά φαινόμενα της περιοχής, από την Πλατεία «18 Άγγλων» έως και το φρούριο «Κούλε», δημιουργώντας προβλήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί διεξοδικά η υδροδυναμική της περιοχής, η συμπεριφορά των θαλάσσιων φυσικών φαινομένων και γενικά οι περιβαλλοντικές συνθήκες που αποτελούν τα αίτια του προβλήματος, με τη χρήση σύγχρονων μοντέλων προσομοίωσης και πρόβλεψης των υδροδυναμικών συνθηκών και της στερεομεταφοράς, υπό το πρίσμα πάντα της κλιματικής μεταβολής, και θα προταθεί σειρά εναλλακτικών λύσεων με σκοπό τη θωράκιση του προσήνεμου λιμενοβραχίονα, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σημαντική πρόκληση στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων που θα προταθούν είναι η αποτελεσματική προστασία του λιμενοβραχίονα και του μνημείου του Κούλε, με λύσεις που θα εναρμονίζονται με την ιστορική σημασία του και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.