Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια «Συστήματος Μικροσκοπίας Ζωντανών Κυττάρων και Συμβατών Μονάδων Λογισμικού για Ανάλυση Αγγειογένεσης, Χημειοταξίας και Νευροϊχνηλάτησης» με κριτήριο κατακύρωσης | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.06.2018 - 13.07.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια «Συστήματος Μικροσκοπίας Ζωντανών Κυττάρων και Συμβατών Μονάδων Λογισμικού για Ανάλυση Αγγειογένεσης, Χημειοταξίας και Νευροϊχνηλάτησης» με κριτήριο κατακύρωσης