KardiaTool: εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια | Νέα

Press Releases

22.06.2018

KardiaTool: εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συμμετέχει στο έργο KardiaTool διάρκειας 3,5 ετών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,στο πλαίσιο του Horizon2020 με 4.9 εκ.€,  στο οποίο συμμετέχουν δεκατέσσερις εταίροι από δέκα διαφορετικές χώρες μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως υποφέρουν από καρδιακή ανεπάρκεια κάθε χρόνο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας.  Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια διαταραχή που συνδέεται συχνά με κακή πρόγνωση, με επακόλουθη αύξηση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας καθώς και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Στην  Ευρώπη, το κόστος που σχετίζεται με την καρδιακή ανεπάρκεια αντιπροσωπεύει περίπου το 2% των συνολικών δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και συνδέεται κυρίως με τη νοσηλεία του ασθενούς.  Με μέσο χρόνο νοσηλείας τις 11 ημέρες, το κόστος νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια υπολογίζεται περίπου στα 23.000 ευρώ ανά ασθενή στην ηλικιακή ομάδα των 18-64 ετών.

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται παγκοσμίως, εμφανίζονται νέες προκλήσεις σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγειονομικής περίθαλψης με προσιτό κόστος τόσο για τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας γενικότερα.  Στην περίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας, η διάγνωση είναι περίπλοκη, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών κλινικών εκδηλώσεων της νόσου και τα συμπτώματα είναι συχνά μη συγκεκριμένα.

Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη της πλατφόρμας KardiaTool η οποία θα αποτελείται από δύο μέρη,  το KardiaPOC και το KardiaSoft.  Το KardiaPOC είναι μία φορητή και εύκολη στη χρήση  συσκευή η οποία επιτρέπει την μη επεμβατική, γρήγορη, ακριβή, ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση βιο-δεικτών σχετικών με την καρδιακή ανεπάρκεια από δείγματα σάλιου.  Το KardiaSoft είναι ένα σύστημα το οποίο, βασιζόμενο σε μοντέλα πρόβλεψης, αναλύει τα δεδομένα που προέρχονται από το KardiaPOC, καθώς και άλλα κλινικά δεδομένα του ασθενούς τα οποία προστίθενται από τον επαγγελματία υγείας, λειτουργώντας επικουρικά στη λήψη αποφάσεων για το πρωτόκολλο θεραπείας που θα ακολουθήσει ο ασθενής.

Τα αποτελέσματα του KardiaTool θα επιτρέψουν τη γρήγορη, εύκολη και ταυτόχρονα αποτελεσματική διάγνωση, βελτιωμένη και εξατομικευμένη θεραπεία στο σημείο της περίθαλψηςτωνασθενών που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, διαδικασία που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την παροχή περίθαλψης και την ποιότητα ζωής των ασθενών και να μειώσει σημαντικά το κόστος του συστήματος περίθαλψης.

Η πλατφόρμα KardioToolέτυχε ενθουσιώδους αποδοχής κατά την παρουσίασή της σε εκπροσώπους από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο στην 5η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ - PATRAS IQ η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος» από τις 27 έως και τις 29 Απριλίου 2018 (http://www.kardiatool.eu/dissemination/Events/patras-innovation-quest).

 

Τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου KardiaToolείναι:

 • École Normale Supérieure de Lyon (ENS) – France (συντονιστήςέργου)
 • University of Pisa (UNIPI) - Italy
 • University of Ioannina (UOI) - Greece
 • University of Surrey - UK
 • University College Dublin - Ireland
 • Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH) - Greece
 • CNM-IMB and ICMAB from the Spanish Research Council (CSIC) - Spain
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Italy
 • Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS - Germany
 • Micronit Microtechnologies B.V. - Netherlands
 • BioTray - France
 • Imec - Belgium
 • ValoTec – France
 • EnaChip Inc. – USA

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

website: http://www.kardiatool.eu/

 

Συντονιστήςέργου:

Prof. Abdelhamid Errachid, Institut de Sciences Analytiques (ISA), Université de Lyon, France

abdelhamid.errachid-el-salhi@univ-lyon1.fr

 

Επικοινωνία με το ΙΤΕ:

Καθηγητής Θεόδωρος Φώτσης, Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης

Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας,

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας,

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45 115 Ιωάννινα, Ελλάδα

email: theodoros_fotsis@imbb.forth.gr, fotiadis@cc.uoi.gr