Εκλογή Διευθυντή στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ του ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

Εκλογή_Διευθυντή_στο_Ινστιτούτο_Ηλεκτρονικής_Δομής
22.11.2018

Εκλογή Διευθυντή στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ του ΙΤΕ

O Δρ. Σπύρος X. Αναστασιάδης, καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, επανεξελέγη στις 12/11/2018 Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ για δεύτερη θητεία. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Προέδρο τον Καθηγητή κ. Ευθύμιο Καξήρα του Πανεπιστημίου Harvard. Αναμένεται ο επίσημος διορισμός του.

Σύντομο βιογραφικό

Ο κ. Αναστασιάδης έχει λάβει Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής από το Α.Π.Θ. (1983) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Princeton των ΗΠΑ (1988). Υπήρξε Επισκέπτης Ερευνητής του IBM Almaden Research Center ενώ διετέλεσε Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1993-2005) και Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2005-2008) από όπου του έγινε Μετάκληση στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (01/2009–τώρα) και Μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (07/2018–τώρα) του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ υπήρξε Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (02/2011–10/2016).

Tα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές επιφανειών/διεπιφανειών και λεπτών υμενίων πολυμερών, μειγμάτων και διαλυμάτων πολυμερών, υβριδικών νανοσύνθετων υλικών και αποκρίσιμων συστημάτων. Στον κ. Αναστασιάδη έχει απονεμηθεί το John H. Dillon Medal της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 1998 ενώ έχει εκλεγεί Διακεκριμένο Μέλος (Fellow) της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 2000. Υπήρξε Editor τουJournal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics (5/2006–7/2010), υπηρέτησε ως Consulting Editor τουAIChE Journal (8/2012–12/2016) και ως Μέλος του Editorial Advisory Board του Macromolecules (1/2015-12/2017). Ο κ. Αναστασιάδης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ) από το 2012 και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών (European Polymer Federation, EPF) για την περίοδο 2018-2019 ενώ προσφάτως έχει εκλεγεί Επισκέπτης Καθηγητής Mary Shepard B. Upson της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κορνέλ (Cornell) των ΗΠΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.