ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

20.02.2019

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΤΕ

O Δρ. Βασίλης Μπουργανός, επανεξελέγη στις 15-2-2019 Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ για δεύτερη θητεία. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Προέδρο τον Δρ. Χατζηχρηστίδη Νικόλαο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας King Abdullah  University of Scienceand Technology (KAUST).

Αναμένεται ο επίσημος διορισμός του.

Βιογραφικό Δρ. Β. Μπουργανού