Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σταθμού Χημικής Εγχάραξης με Πλάσμα Ιόντων» στο πλαίσιο του Υποέργου 11 «INNOVATION-EL-Κρήτη-Προμήθεια Επιστημονικής Διάταξης Εγχάραξης με Πλάσμα Ιόντων», της Πράξης: «Εθνική | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

10.06.2019 - 08.07.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σταθμού Χημικής Εγχάραξης με Πλάσμα Ιόντων» στο πλαίσιο του Υποέργου 11 «INNOVATION-EL-Κρήτη-Προμήθεια Επιστημονικής Διάταξης Εγχάραξης με Πλάσμα Ιόντων», της Πράξης: «Εθνική