Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-2» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Εξελιγμένων Νανοσκευασμάτων Χαλκού για Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας» - [ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ] (κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-0 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

16.06.2020 - 29.06.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-2» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Εξελιγμένων Νανοσκευασμάτων Χαλκού για Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας» - [ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ] (κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-0