Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή ομοιωμάτων για την ποσοτικοποίηση του σιδήρου» στο πλαίσιο της Πράξης : «Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων τεχνικών ποσοτικοποίησης σιδήρου σε παρεγχυματικά όργανα για διαγνωστικού | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.08.2020 - 08.09.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή ομοιωμάτων για την ποσοτικοποίηση του σιδήρου» στο πλαίσιο της Πράξης : «Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων τεχνικών ποσοτικοποίησης σιδήρου σε παρεγχυματικά όργανα για διαγνωστικού