Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Υποέργο 14 – INSPIRED» στο πλαίσιο της πράξης «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target fun | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.08.2020 - 08.09.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Υποέργο 14 – INSPIRED» στο πλαίσιο της πράξης «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target fun