ΔΙΕΥΚΙΡΝΙΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – INSPIRE-HFRI-FM17-631_1» στο πλαίσιο της Πράξης «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστά | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΔΙΕΥΚΙΡΝΙΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – INSPIRE-HFRI-FM17-631_1» στο πλαίσιο της Πράξης «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστά | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.11.2020 - 27.11.2020

ΔΙΕΥΚΙΡΝΙΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – INSPIRE-HFRI-FM17-631_1» στο πλαίσιο της Πράξης «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστά