ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣυνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια συσκευών για την παραγωγή και ανίχνευση όζοντος σε αέρια φάση», στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣυνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια συσκευών για την παραγωγή και ανίχνευση όζοντος σε αέρια φάση», στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

24.11.2020 - 18.12.2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣυνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια συσκευών για την παραγωγή και ανίχνευση όζοντος σε αέρια φάση», στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ