Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παραγωγή του βιβλίου ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 125.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

31.05.2021 - 15.06.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παραγωγή του βιβλίου ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 125.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%.