Σημαντική χρηματοδότηση για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας από τις «Εμβληματικές Δράσεις» της ΓΓΕΚ | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Σημαντική_χρηματοδότηση_για_το_Ίδρυμα_Τεχνολογίας_
24.10.2023

Σημαντική χρηματοδότηση για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας από τις «Εμβληματικές Δράσεις» της ΓΓΕΚ

Σημαντική χρηματοδότηση πέτυχε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) από την υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο των Εμβληματικών δράσεων σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό. Η δράση αυτή που προκηρύχθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπάγεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘‘Ελλάδα 2.0’’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση οι τρεις από τις τέσσερεις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το ΙΤΕ, συνολικού προϋπολογισμού 12,3 εκ. €. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 39,3 εκ. €. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, και την ανάσχεση του “brain drain”.

Ειδικότερα, οι καινοτόμες προτάσεις του ΙΤΕ αφορούν:
α. «Καινοτόμο φυτοπροστασία και περιβάλλον», με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Γιάννη Βόντα, Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και συντονιστή τον ίδιο, με επικεφαλής φορέα το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.


Η «Πράσινη Συμφωνία» της Ε.Ε. επιβάλλει τη δραματική μείωση των χημικών φαρμάκων και τη στροφή σε εναλλακτικές λύσεις φυτοπροστασίας φυσικής ή βιολογικής προέλευσης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Η Εμβληματική Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων, καινοτόμων προϊόντων και νέων στρατηγικών φυτοπροστασίας, για τη βιώσιμη παραγωγή οπωροκηπευτικών, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα προϊόντα και το περιβάλλον. Δέκα ιδρύματα της χώρας συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από έναν μεγάλο αριθμό νέων ερευνητών, που θα εκπαιδευτούν σε σύγχρονα θέματα, άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας. Η διάχυση των δεδομένων της έρευνας στον παραγωγικό ιστό, θα αποτελέσει βασική συνισταμένη για τον σχεδιασμό προγραμμάτων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.


β. «Ανάδειξη, επιβεβαίωση και αξιοποίηση της γενετικής βάσης μη-μεταδοτικών πολυπαραγοντικών νοσημάτων για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και αξιόπιστων βιοδεικτών», με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Γιώργο Γαρίνη, Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, και συντονιστή τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη.

Το ΙΤΕ θα συντονίσει ένα εθνικό δίκτυο έρευνας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων για νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως οι νόσοι Alzheimer και Πάρκινσον. Το έργο συγκεντρώνει εννέα διακεκριμένους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας μας με μακρόχρονη εμπειρία στη μελέτη των νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Αυτή η κορυφαία συνεργασία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει σε εθνικό επίπεδο την εξειδικευμένη γνώση των επιστημόνων σε θέματα ανάπτυξης φαρμάκων, μοριακών εργαλείων και σύνθετων θεραπευτικών στρατηγικών ώστε να δημιουργηθούν θεραπευτικές προσεγγίσεις που θα είναι αποτελεσματικές και επαναστατικές, υπερβαίνοντας τις περιορισμένες δυνατότητες που παρουσιάζουν τα υπάρχοντα φάρμακα για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών παθήσεων.γ. «Πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης» με επιστημονικό υπεύθυνο και συντονιστή, τον καθ. Κώστα Στεφανίδη, ιδρυτή και επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.

«Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» με επιστημονικό υπεύθυνο και συντονιστή, τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Στεφανίδη, ιδρυτή και επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Η εμβληματική́ αυτή δράση στοχεύει στη δημιουργία μιας καθολικής πλατφόρμας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ), η οποία θα ανακτά και θα οπτικοποιεί τα δεδομένα που παράγονται στα υφιστάμενα καθετοποιημένα συστήματα Έξυπνων Πόλεων. Επιπρόσθετα, μέσω της ενοποίησης τεχνολογιών και υπηρεσιών προερχόμενες από́ το σύνολο των ετερογενών συστημάτων που λειτουργούν ήδη στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, θα προσφέρει ουσιαστική δικτύωση και ταχύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, οδηγώντας έτσι την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και σύνθετων προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας.

Για τη σημαντική αυτή επιτυχία του Ιδρύματος, ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης ανέφερε:

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που οι τρεις εκ του συνόλου των δώδεκα προτάσεων που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΚ, προέρχονται από ερευνητές του ΙΤΕ. Τα ερευνητικά αντικείμενα των προτάσεων αυτών αφορούν στην επίλυση ζητημάτων που απασχολούν την ανθρωπότητα, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η επισιτιστική κρίση, η αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών νόσων που θα αποτελέσουν την επόμενη παγκόσμια πανδημία, αλλά και ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Είναι, αδιαμφισβήτητα, εξαιρετικά σημαντική η χρηματοδότηση προτάσεων που αφορούν στη διασύνδεση του ερευνητικού με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, αξιοποιώντας ερευνητικά αποτελέσματα προς όφελος της Κοινωνίας. Το ΙΤΕ, αναγνωρίζοντας από νωρίς αυτή την ανάγκη, δημιούργησε, 30 χρόνια πριν, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας που δρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων στο Ηράκλειο, προκειμένου να υποστηρίξει και να ενισχύσει την ερευνητική καινοτομία και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.»