Εκλογή Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

Εκλογή_Διευθυντή_του_Ινστι
28.02.2024

Εκλογή Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του ΙΤΕ

Ο κ. Ιωάννης Γεντεκάκης Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του ΙΤΕ, εξελέγη Διευθυντής του Ινστιτούτου στις 22 Ιανουαρίου 2024 και αναμένεται ο διορισμός του.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με Προέδρο την Καθηγήτρια κα. Όλγα Βίζικα-Καββαδία, Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας IFP Energies nouvelles (IFPEN)

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Ιωάννης Β. Γεντεκάκης είναι Τακτικός Καθηγητής Φυσικοχημείας και Κατάλυσης στη Σχολή Χημικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έλαβε Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού (1983) και Διδακτορικό (1988) από το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ). Η ερευνητική και ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Princeton ΗΠΑ και το ICE-HT/FORTH (Postdoc), το Πανεπιστήμιο του Cambridge UK (Επισκέπτης Καθηγητής συνεργαζόμενος με τον καθ. Richard M. Lambert), και τέλος με το Πολυτεχνείο Κρήτης (Αναπλ. Καθηγητής: 2001, και Τακτικός Καθηγητής: 2006-σήμερα). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την ανάπτυξη νέων νανοδομημένων υλικών και διεργασιών ετερογενούς κατάλυσης για πράσινη χημεία, προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποίηση φυσικού αερίου και βιοαερίου, επεξεργασία υδρογονανθράκων, δέσμευση/χρήση CO2, τεχνολογίες H2 (παραγωγή, χρήση, συστήματα), κυψέλες καυσίμου και πράσινη ανανεώσιμη ενέργεια. Είναι συγγραφέας 139 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 3 διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 10 βιβλίων και περισσοτέρων των 150 δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων. Το δημοσιευμένο έργο του Καθηγητή Ι. Γεντεκάκη έχει λάβει > 6400 αναφορές, h-factor=48 (Πηγή: Google Scholar). Είναι Αρχισυντάκτης (Section Editor-in-Chief) του περιοδικού “Nanomaterials” MDPI, και του “Frontiers in Environmental Chemistry”, καθώς και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής σε 8 επιπλέον διεθνή περιοδικά. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί με περισσότερα από 10.000.000 € σε 39 ερευνητικά προγράμματα (στα 24 ως συντονιστής) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης-ΓΓΕΚ κ.λπ. Έχει επιβλέψει 4 postdocs, 9 PhD, περισσότερες από 30 M.Sc. και περίπου 100 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες.