Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για το έργο: «προμήθεια συστήματος θερμικoύ κυκλοποιητή και συσκευή αποξηραντή/συγκεντρωτή» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

05.11.2012 - 19.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για το έργο: «προμήθεια συστήματος θερμικoύ κυκλοποιητή και συσκευή αποξηραντή/συγκεντρωτή»