ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 17 «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής διασύνδεσης» της Πράξης «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτι | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.02.2014 - 10.04.2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 17 «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής διασύνδεσης» της Πράξης «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτι


Σχετικό αρχείο

PROKHRYJHY17_KHMDS.pdf