Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) | Νέα

Ανακοινώσεις

23.10.2015

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)