Μια (1) θέση Μεταπτυχιακού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0449]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταπτυχιακού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0449]

Announcement Date: 24.04.2023
Closing Date: 04.05.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology