Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης έργου – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εναλλακτική μέθοδος δακοκτονίας, μέσω καταπολέμησης των συμβιωτικών βακτηρίων του δάκου, DaCuS (Ακρωνύμιο: DaCuS) με κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00344» [Ref # ESP-0463]

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης έργου – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εναλλακτική μέθοδος δακοκτονίας, μέσω καταπολέμησης των συμβιωτικών βακτηρίων του δάκου, DaCuS (Ακρωνύμιο: DaCuS) με κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00344» [Ref # ESP-0463]

Announcement Date: 21.06.2023
Closing Date: 01.07.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology