Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών

Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, Διαχείριση εγγράφων και αλληλογραφίας και τήρηση σχετικού αρχείου Διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών ΙΤΕ, Διεκπεραίωση παραγγελιών – προμηθειών, δαπανών και ταξιδιών, Διεκπεραίωση Προκηρύξεων, Παρακολούθηση δαπανών, Ενημέρωση του Ιστοχώρου, Οργάνωση Workshops, Τήρηση αρχείου προσωπικού, Γενικότερη γραμματειακή υποστήριξη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (.pdf)
Announcement Date: 14.06.2023
Closing Date: 14.07.2023
Institute: Institute of Computer Science