Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0524]

Job Board

Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα - Εργαστήριο Ι. Χαραλαμπόπουλου [Ref. # ORZ-0524]

Announcement Date: 25.09.2023
Closing Date: 05.10.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology