Μια (1) θέση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0535]

Job Board

Μια (1) θέση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0535]

Announcement Date: 11.10.2023
Closing Date: 21.10.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology