Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Νευροαπεικόνιση

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στη Νευροαπεικόνιση

Ανάλυση εικόνων μαγνητικής τομογραφίας και αλγορίθμων
Announcement Date: 22.12.2023
Closing Date: 02.01.2024
Institute: Institute of Computer Science