Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Announcement Date: 20.03.2024
Closing Date: 01.04.2024
Institute: PRAXI Network