Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο της Πληροφορικής

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο της Πληροφορικής

Δημιουργία συνθετικών εικόνων Μαγνητικής Τομογραφίας για την ενίσχυση μοντέλων ΑΙ
Announcement Date: 27.03.2024
Closing Date: 08.04.2024
Institute: Institute of Computer Science