Μια (1) θέση Τεχνικού Εργαστηρίου - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0603]

Job Board

Μια (1) θέση Τεχνικού Εργαστηρίου - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0603]

Announcement Date: 28.03.2024
Closing Date: 20.04.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology