Δύο (2) θέσεις Μεταπτυχιακού/ής Φοιτητή/τριας - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0639]

Job Board

Δύο (2) θέσεις Μεταπτυχιακού/ής Φοιτητή/τριας - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0639]

Announcement Date: 09.07.2024
Closing Date: 30.07.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology