Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Θετικών Επιστημών με προτίμηση σε Πληροφορική και Φυσική ή αντίστοιχο

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Θετικών Επιστημών με προτίμηση σε Πληροφορική και Φυσική ή αντίστοιχο

Καταγραφή και καταχώρηση κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάλυση αυτών. Παρακολούθηση των κλινικών δεδομένων της μελέτης.
Announcement Date: 08.08.2022
Closing Date: 23.08.2022
Institute: Institute of Computer Science