Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Γ. Χαμηλού [Ref. # ORZ-0395]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας - Εργαστήριο Γ. Χαμηλού [Ref. # ORZ-0395]

Announcement Date: 09.08.2022
Closing Date: 24.08.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology