Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων» με κωδικό ΟΠΣ 5067590 [Ref # ESP-0400]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταπτυχιακός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων» με κωδικό ΟΠΣ 5067590 [Ref # ESP-0400]

Announcement Date: 09.09.2022
Closing Date: 24.09.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology